1. Animals

> Conservation

  • Shark finning in Belgium. (In: EOS magazine 2, 2011). Naar de haaien. Funded by Fonds Pascal Decroos voor Onderzoeksjournalistiek.
  • Interview with Dr. Marc Bekoff – part 1: Animals have emotions and morality. (In: EOS magazine 2, 2010) / Interview met Dr. Marc Bekoff – deel 1: Ook dieren kennen gevoelens en moraliteit. / plus VIDEO
  • Interview with Dr. Marc Bekoff  - Deel 2: More compassion for animals feeds into more compassion for people. / Meer compassie voor dieren leidt tot meer compassie voor mensen. / plus VIDEO
  • Saving fish (in: EOS Magazine 3, 2012) / Vissen redden
  • Comeback of the barn owl (in: Eos Magazine 9, 2009). / Kerkuil maakt comeback.
  • The Western European hedgehog. (In: Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandenddriessche, B., Verbeylen, G. & Yskout, S., 2003, Natuurpunt Studie & JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen & Gent, België. Pp. 72-77.) / De West-Europese egel.

> Pollution

  • Hedgehogs as bioindicators of environmental pollution. (in: Zoogdier 20 (3), 2009) /De egel als bio-indicator.
  • Jellyfish are conquering our oceans. (in: Eos Magazine 2, 2009). / Kwallen op veroveringstocht.
  • Waste threatens hedgehogs. (in: Zoogdier 15 (4), 2004). / Zwerfvuil bedreigt egels.

2. Planet

3. People

 >Health

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers